Aan de Orde 2 – 2015

 

Logo NOAB

 

 

Nieuws voor

Ondernemende Ondernemers

 

 

Brochure: ‘Aan de Orde 2 – 2015

Al jaren is 1 april de datum waarop iedere belastingplichtige zijn of haar belastingaangifte moet inleveren.
Dit jaar heeft de fiscus ervoor gekozen om deze datum met één maand te verlengen tot 1 mei. Standaard maken wij, voor al onze relaties en onder voorwaarden, gebruik van de uitstelregeling voor belastingconsulenten. Voor u betekent dit dat uw aangifte uiterlijk op 1 mei 2016 bij de Belastingdienst moet zijn. U begrijpt dat wij door de uitstelregeling een goede spreiding van onze werkzaamheden bereiken.

Zoals u van ons gewend bent wil Van Ruiten Administraties u altijd op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen rondom de (fiscale) wet- en regelgeving. Zoals bekend doen wij dit o.a. middels onze brochure ‘Aan de Orde 2 – 2015’ waarvan u bijgaand weer het nieuwste exemplaar aantreft.

In deze ‘Aan de Orde 2 – 2015’ vindt u o.a. de nieuwe aanpak van schijnconstructies vanaf 1 juli. Ook wordt op
1 juli a.s. het ontslagrecht aangevuld met de transitievergoeding bij ontslag van een medewerker en loopt de tijdelijke verlaging van het BTW tarief voor het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar af.

Op onze website www.vanruitenadministraties.nl vindt u onder “Nieuws” en “Tips” regelmatig nieuwtjes en tips welke wij van belang achten voor het goede reilen en zeilen van uw onderneming. Neem dan ook www.vanruitenadministraties.nl op onder uw favorieten, u blijft dan automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Rest ons u veel leesplezier met deze nieuwe brochure van ‘Aan de Orde 2 – 2015’ toe te wensen.

Lees voor nieuwtjes en/of praktische tips ook de vorige uitgaven van ‘Aan de Orde’. Deze zijn te vinden onder  de button ‘NOAB‘.