Aan de Orde 4 – 2014

Aan de Orde 4 – 2014

Nieuws voor

ondernemende ondernemers

 

 

 

Aan de Orde 4 – 2014

Na een heerlijke september maand is de zon in oktober nog volop aanwezig. Iedereen is tenminste volop tevreden over het weer. Of u als ondernemer ook zo tevreden bent moeten we nog maar afwachten. Ons kabinet heeft op Prinsjesdag allerlei nieuwe plannen gepresenteerd voor ondernemend Nederland.

Zoals u inmiddels van Van Ruiten Administraties gewend bent houden wij u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de (fiscale) wet- en regelgeving. Wij doen dit o.a. middels onze brochure ‘Aan de Orde’ waarvan u bijgaand weer het nieuwste exemplaar, ‘Aan de Orde 4 – 2014‘ aantreft.

In deze ‘Aan de Orde 4 – 2014’ worden de plannen van het kabinet toegelicht. Wij noemen de nadere uiteenzetting van de op komst zijnde Belastingherziening. Vereenvoudiging staat hierbij voorop! De Belastingwijzigingen per 1 januari a.s. komen aan bod. Ongetwijfeld zult u wat vernomen hebben van de werkkostenregeling. De werkkostenregeling als “administratieve lastenverlichting voor werkgevers” wordt besproken. Ook als kantoor zullen wij u in de komende periode nog verder informeren over de voor u van belang zijnde wijzigingen. In deze ‘Aan de Orde 4 – 2014’ dus weer genoeg interessante onderwerpen.

Op deze website kunt u onder ‘Nieuws’ en ‘Tips’ regelmatig nieuwtjes en tips vinden welke wij van belang achten vLogo NOABoor het goede reilen en zeilen van uw onderneming. Speciale aandacht wordt ook hier besteed aan de “Werkkostenregeling”. Wij kunnen het dan ook niet genoeg zeggen “Neem onze website op in uw favorieten”, u blijft dan automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal en economisch gebied.

Rest ons u veel leesplezier met deze nieuwe brochure van ‘Aan de Orde 4 – 2014’ toe te wensen.

Lees voor nieuwtjes en/of praktische tips ook de vorige uitgaven van
‘Aan de Orde’. Deze zijn te vinden onder  de button ‘NOAB’.