Belasting betalen

Belasting betalen

BELASTING BETALEN

Benut de korting op uw aanslag

De afgelopen weken zijn veel voorlopige aanslagen 2015 verzonden. Bijna iedere ondernemer heeft er een ontvangen. Als u vlot betaalt, krijgt u korting. Doen? Voorlopig. Een ‘voorlopige aanslag’ wordt berekend op basis van een geschatte winst en een geschat inkomen. De software van de Belastingdienst rekent vooral met uw gegevens van voorgaande jaren.

Ineens of in termijnen. U krijgt tot eind 2015 de tijd om uw voorlopige aanslag 2015 te betalen. Dat mag in 11 maandelijkse termijnen, vanaf eind februari tot en met eind december. Wanneer u het totale bedrag van de voorlopige aanslag ineens betaalt én u doet dat vóór 1 maart, dan mag u een behoorlijke betalingskorting in eigen zak houden.

Hoge rente, lage rente. Bent u in de gelukkige positie dat u geld achter de hand heeft, dan zal het u niet ontgaan zijn dat de spaarrente momenteel extreem laag is. Ongeveer 1%. In de belastingwetgeving is vastgelegd dat de rente waarmee de Belastingdienst moet rekenen, minimaal 4% (op jaarbasis) bedraagt. De hoogte van uw betalingskorting is berekend met die 4%. Het werkelijke kortingsbedrag is lager. Want de betalingskorting wordt berekend per 28 februari over 11 maandtermijnen waarvan de eerste al vervalt op 28 februari. Die hogere rekenkunst laten we voor wat het is, u vindt het kortingsbedrag op het aanslagbiljet.

Kunt u het geld nu al missen? De afweging die u moet maken, is vrij simpel. U behaalt een voordeel wanneer u de voorlopige aanslag eind februari ineens betaalt. Want de korting die de Belastingdienst geeft, is hoger dan de rentevergoeding die u bij de bank kunt krijgen. Tegenover dit rentevoordeel staat het nadeel dat u het geld eerder uit handen geeft. Dit wordt ‘liquiditeitsnadeel’ genoemd. Heeft u het geld nog nodig, betaal dan in termijnen. Ook wanneer u uw bedrijfskrediet zou moeten aanspreken voor een betaling ineens, is dat uiteraard niet verstandig. De rente over uw kredietruimte zal hoger zijn dan 4%.

Wanneer u het geld nu al kunt missen, is het aantrekkelijk om uw voorlopige aanslag 2015 ineens te betalen. Betaal uiterlijk eind februari en benut de korting.