Schenken met vrijstelling

Schenken met vrijstelling

Schenken met vrijstelling De vrijstelling in de schenkbelasting is met ingang van 1 oktober 2013 verhoogd tot € 100.000,-. Hoe pakt dit uit bij eerdere vrijgestelde schenkingen? Voor de eigen woning. Met ingang van 1 oktober 2013 mag iedereen onbelast een schenking ontvangen van maximaal € 100.000. Die schenking mag komen van ouders, een ander familielid of zelfs van een ‘vreemde’ en er zijn geen leeftijdsgrenzen. Het bedrag moet...

Lees Verder

Dividenduitkering

Dividenduitkering

Geen 22% maar 72% over dividenduitkering Het kabinet wil de belasting op dividenduitkeringen van de eigen BV voor 2014 verlagen van 25 naar 22%. Dit lijkt erg aantrekkelijk, maar is dit wel zo? Verlaging. In het Herfstakkoord is onder meer opgenomen dat de heffing op voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals dividend, tijdelijk wordt verlaagd naar 22% voor zover dat inkomen niet hoger is dan € 250.000,-. Het idee hierachter is dat meer...

Lees Verder

Aandelenkapitaal belastingvrij terug

Aandelenkapitaal belastingvrij terug

Aandelenkapitaal belastingvrij terug? Als DGA kunt u belastingvrij geld uit uw BV halen. Wat zijn de voorwaarden en waarmee moet u rekening houden? Verkrijgingsprijs. Om te weten of een terugbetaling van aandelenkapitaal (AK) belastingvrij is, moet het u bekend zijn wat de verkrijgingsprijs van uw aandelen is. U kunt namelijk niet meer dan de   verkrijgingsprijs belastingvrij terugbetalen; het meerdere is veelal belast tegen 25%...

Lees Verder

Kopie als bewijslast

Kopie als bewijslast

Geldt een kopie als bewijslast? Pas op met kopieën! Zoals bekend, levert ook een onderhandse akte, zoals een getekende huur- of koopovereenkomst, ‘dwingend’ bewijs op. Maar hoe zit dat met kopieën? Dwingend bewijs. Een onderhandse akte (zoals een door partijen getekende huur- of koopovereenkomst) levert dwingend bewijs op van hetgeen partijen overeengekomen zijn. Daarom is immers juist die overeenkomst op papier gezet. ‘Dwingend...

Lees Verder

Verspeel uw ! – investeringsaftrek niet

Verspeel uw ! – investeringsaftrek niet

Nog snel die aftrek binnenhalen! Vanaf volgend jaar krijgt u minder snel extra belastingaftrek voor ‘duurzame investeringen’. Kunt u daar nu op inspelen? Wat verandert er?         Drie regelingen. Dit artikel heeft betrekking op een drietal soorten investeringsaftrekregelingen: EIA     –    Energie-investeringsaftrek (41,5% investeringsbedrag); MIA    –    Milieu-investeringsaftrek (36, 27...

Lees Verder

De succesfactor van e-mailing

De succesfactor van e-mailing

Er is een heel belangrijke factor om commerciële e-mailings en nieuwsbrieven te laten slagen.  Wat moet u weten van de succesfactor van e-mailing? Het belangrijkst is de onderwerpregel. Een van de allerbelangrijkste factoren voor het succes van een goede e-mailing is de onderwerp­­regel. Die moet zeker voldoen aan de hiernavolgende vijf criteria. 1. Maak de onderwerpregel niet te lang. Blijf onder de 40 tekens. 2. Laat...

Lees Verder