Het kan helaas niet doorgaan …

Het kan helaas niet doorgaan …

Het beroep op een financieringsvoorbehoud moet goed worden gedocumenteerd. Wat nu als de bank ‘simpelweg’ zegt geen offerte uit te brengen? Niet te lang wachten. In een koopovereenkomst wordt vaak afgesproken dat de koper toch onder de koop uit kan als hij de financiering niet rond krijgt. Zie bijv. art. 16 van de NVM-koopakte. Let op. De letterlijke tekst van het voorbehoud is belangrijk. Als de termijn die daarin staat wordt overschreden,...

Lees Verder

Alle uren tellen voor oproepkrachten

Alle uren tellen voor oproepkrachten

Als u een oproepkracht meerdere keren per dag oproept, heeft hij voor élke oproep recht op minstens 3 uur loon. Wat zei de Hoge Raad daar nu over? De reden. Oproepkrachten hebben weinig zekerheid met betrekking tot hun werktijden en dus ook tot hun inkomen. Daarom bepaalt de wet dat zij per oproep in ieder geval recht hebben op minstens 3 uur loon, ongeacht het aantal daadwerkelijk gewerkte uren. Hoge Raad legt uit. Onlangs heeft de Hoge Raad...

Lees Verder

Bijtelling bestelauto voorkomen

Bijtelling bestelauto voorkomen

Ook voor bestelauto’s geldt de bijtelling voor privégebruik. Als u echter kunt bewijzen dat uw werknemer de auto niet privé gebruikt, kunt u dit voorkomen. Geen bijtelling bestelauto. Als de werknemers de bestelauto niet privé of buiten werktijd mogen gebruiken, hoeft u geen rekening te houden met de bijtelling. Het Gerechtshof in Arnhem (LJN: BZ3579, 19.02.2013) heeft hierover onlangs een interessante uitspraak gedaan. Wat speelde er? Een...

Lees Verder

Salaris tijdens het derde ziektejaar

Salaris tijdens het derde ziektejaar

Het is de harde realiteit: ruim 30% van alle WIA-aanvragen levert werkgevers een sanctie op. Hoeveel loon moeten zij in dat derde jaar betalen? 70% of 100%? Uit de praktijk. Als het UWV bij de WIA-keuring vindt dat u niet genoeg heeft gedaan aan de re-integratie van uw zieke werknemer, legt deze een sanctie op. U moet dan het loon nóg een jaar doorbetalen. Maar hoeveel is dat dan, 70% of 100%? De rechter in Zwolle kreeg dit laatst op zijn...

Lees Verder

Uw administratie bijhouden

Uw administratie bijhouden

Houd minimaal eens per week uw administratie bij op een voor u geschikt moment. Lees alle brieven en berichten door en sorteer als volgt: 1. Reageren Op sommige (email)post moet u reageren. Als u bijvoorbeeld bezwaar wilt maken tegen een beslissing van de gemeente. Of u moet belastingaangifte doen. Bijna altijd is daar een reactietermijn aan verbonden. Lukt het u niet om de gevraagde actie te ondernemen, vraag dan hulp. Bewaar een kopie van uw...

Lees Verder
Pagina 8 van 8« Meest recente...45678