Kerstpakketten al besteld?

Kerstpakketten al besteld?

 

 

Heeft u de kerstpakketten al besteld?

Veel werkgevers geven hun werknemers ieder jaar een kerstpakket. Vaak wordt er ook een kerstborrel georganiseerd. Hoe pakt dit fiscaal uit?


Werkkostenregeling.

Zoals bekend, bent u vanaf 1 januari 2015 verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Volgens de WKR mag u in 2015 1,2% van de fiscale loonsom naar eigen inzicht besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. Is de vrije ruimte volledig benut, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing.

Vrije ruimte.
Als u nog over voldoende vrije ruimte beschikt, kunt u de kerstpakketten daarin onderbrengen. Let op. U moet vooraf aangeven op welke wijze de kerstpakketten worden behandeld. Het is dan ook zaak om in kaart te brengen hoeveel vrije ruimte u nog heeft voor 2015.

Stappenplan.
Om uw beschikbare vrije ruimte te berekenen, kunt u dit stappenplan volgen:

•   vraag de fiscale loonsom van 2015 op bij uw salarisadministrateur. De vrije ruimte voor 2015 bedraagt 1,2%
van de fiscale loonsom;
•   tel alle vergoedingen en verstrekkingen die u als eindheffingsloon heeft aangewezen (of nog in 2015 wilt
aanwijzen), exclusief de kerstpakketten, bij elkaar op. Hierbij kunt u denken aan een personeelsfeest, de
kerstborrel, niet-zakelijke maaltijden, fietsen van de zaak, parkeerkosten, e.d.;
•   is het totaal van deze vergoedingen en verstrekkingen meer dan uw vrije ruimte? Dan betaalt u over het
verschil 80% belasting;
•   is het totaal minder? Dan zijn de kerstpakketten (deels) belastingvrij.

Voorbeeld.
Stel dat u 10 werknemers heeft en dat uit de berekening blijkt dat u nog € 500,- aan vrije ruimte over heeft. Als u dan kiest voor een kerstpakket van € 50,- (inclusief btw), is dit belastingvrij. Is het kerstpakket duurder, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing.

Uitzendkrachten.
Veel werkgevers geven ook hun uitzendkrachten een kerstpakket. Uitzendkrachten zijn niet bij u in dienst. U kunt deze kerstpakketten dus niet onderbrengen in de vrije ruimte. U kunt hiervoor de eindheffingsregeling voor niet-werknemers toepassen.

Als u voor 2015 nog vrije ruimte over heeft, dan kunt u de kerstpakketten (deels) belastingvrij verstrekken. Over het meerdere betaalt u 80% eindheffing.

Bron: www.indicator.nl