Méér lenen en energie besparen

Méér lenen en energie besparen

Méér lenen en energie besparen?

U wil een woning kopen en meteen een hele rits aan energiebesparende maatregelen nemen. Hoe pakt dat uit voor uw hypotheek?

Gedragscode. In de ‘Gedragscode Hypothecaire Financieringen’ van de Nederlandse Vereniging van Banken (de NVB) en het Verbond van Verzekeraars staan de regels waaraan banken en verzekeraars zich moeten houden als zij een hypotheek verstrekken. Eén van de regels die daarin is opgenomen, is dat de hypotheek niet hoger mag zijn dan 104% (maar soms ook 106%) van de getaxeerde marktwaarde van de woning.

Wat is het nu: 104 of 106%? U kunt normaal gesproken max. 104% van de marktwaarde financieren. Let op. De komende jaren wordt dit percentage jaarlijks met 1% verlaagd tot 100%. In 2015 is dit dus max. 103%, in 2016 max. 102%, etc. Als u echter energiebesparende maatregelen gaat nemen, kunt u 106% van de marktwaarde financieren (en dat blijft 106%). Het moet dan bijv. gaan om extra isolatie, het plaatsen van zonnepanelen, hr++-glas, een zonneboiler of een hr-ketel. Tip. Bij de inkomenstoetsen waarmee wordt bepaald hoeveel iemand kan lenen, blijven investeringen in energiebesparing tot max.
€ 8.000,- buiten beschouwing. Bij een ‘nul op de meter’-woning is dit zelfs € 13.500,-.

104 of 106% van wat? De gedragscode spreekt van de ‘marktwaarde’ als de basis van de financiering. Deze marktwaarde moet door een onafhankelijk taxateur bepaald worden conform de normen van de NWWI. De taxateur kan in die taxatie ook de waarde van de woning ná verbouwing opnemen, zodat de financier kan zien of de woning ná de energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk in waarde stijgt.

Geen wet van Meden en Perzen. De financier (meestal de bank of een verzekeraar) mag volgens deze gedragscode niet méér financieren dan 104 of 106% van de marktwaarde, maar hóeft dat niet te doen. Tip. Wij adviseren dit meteen aan uw bank of verzekeraar te vragen. Als immers blijkt dat deze niet zo ver wil gaan, kunt u nog naar een ander.

Marktwaarde vóór of ná verbouwing? Ook hebben banken de vrijheid om uit te gaan van de marktwaarde vóór of ná de verbouwing. U doet er dus verstandig aan dit snel duidelijk te krijgen.

Een koper kan 106% van de marktwaarde financieren als hij energiebesparende maatregelen gaat nemen. De bank bepaalt of dat de waarde vóór of ná verbouwing is.