Jaarrekening en prognoses

Computer uitdraai

De na afloop van een boekjaar door ons samengestelde Jaarrekening is voorzien van een samenstellingsverklaring en wordt aan u gepresenteerd in rapportvorm. Dit rapport betreffende de Jaarrekening bevat tevens de vergelijkende cijfers van het voorafgaande jaar, waardoor niet alleen een vergelijking van de resultaten mogelijk is, maar ook een vergelijking van de financiële en fiscale positie mogelijk is.

Jaarrekening

De door ons samengestelde Jaarrekening wordt altijd met de cliënt besproken. Tijdens deze bespreking wordt niet alleen aandacht besteed aan het resultaat van het afgelopen boekjaar, maar wordt ook duidelijk naar de toekomst gekeken en waar nodig worden door ons aanbevelingen gegeven om uw onderneming verder te verbeteren en uit te breiden. Ook uw input is hierbij van belang. Op basis van uw wensen kunnen wij voor u prognoses opstellen of uw ideeën voor de toekomst ook werkelijkheid kunnen worden.

Voorbeeld jaarrekening

De door ons samengestelde Jaarrekening en/of prognose is tevens de basis waarmee u met uw bankier in gesprek kunt komen. Vooral in de huidige tijd, waarin sprake is van een stagnerende woningmarkt, bezuinigingen door het Rijk en Gemeenten en een toenemende werkeloosheid, is een correct samengestelde Jaarrekening vaak onontbeerlijk. Wij merken dat banken moeilijker omgaan met een herfinanciering of uitbreiding van het werkkapitaal. Als u kiest voor Van Ruiten Administraties kiest u voor een financieel dienstverlener die NOAB gecertificeerd is en op de hoogte is van de laatste richtlijnen voor de Jaarrekening. Indien u dat wenst kunnen wij u van dienst zijn tijdens uw gesprek met uw bankier. Van Ruiten Administraties zal dan uw adviseur zijn.

Interesse? Neem contact met Van Ruiten Administraties op via 0223-690136 of gebruik het contact formulier.