Salarisadministratie uitbesteden

Snap jij de loonstrookVoor iedere ondernemer is een goede salarisadministratie het belangrijkste onderdeel van zijn bedrijf. Immers als de werknemers geen duidelijke salarisstroken ontvangen en als gevolg hiervan lang op het salaris moeten wachten, ontstaat er onrust onder het personeel en zal dit zichtbaar zijn in de prestaties van de werknemers en uiteindelijk ook in de resultaten van de onderneming.

 

Salary day

Van Ruiten Administraties is zich bewust van dit gevaar en mocht inmiddels dan ook diverse MKB bedrijven als cliënt voor de salarisadministratie begroeten. In overleg met de ondernemer wordt afgesproken op welk moment hij de salarisstroken wil ontvangen. Om deze communicatie vlot te laten verlopen maken wij dan ook gebruik van E-mail en worden de aangiften loonheffing en de salarisstroken bij voorkeur per E-mail naar de werkgever verzonden, die de stroken vervolgens per E-mail naar de werknemer doorstuurt.

 

De salarisadministratie wordt tegen een vast tarief per kwartaal achteraf in rekening gebracht.

Het tarief voor het jaar 2015 luidt als volgt:

Loonstrook per werknemer per jaar                                    €                160,00
Digitale aangifte loonheffing per maand                              €                  10,00
Digitale aangifte pensioen per maand                                 €                    5,50

Overige werkzaamheden worden op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Alle vermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Bedragen minimumloon (bruto) per 1 januari 2015

leeftijd

per maand

per week

per dag

23 jaar en ouder € 1.501,80 € 346,55 € 69,31
22 jaar € 1.276,55 € 294,55 € 58,91
21 jaar € 1.088,80 € 251,25 € 50,25
20 jaar €    923,60 € 213,15 € 42,63
19 jaar €    788,45 € 181,95 € 36,39
18 jaar €    683,30 € 157,70 € 31,54
17 jaar €    593,20 € 136,90 € 27,38
16 jaar €    518,10 € 119,55 € 23,91
15 jaar €    450,55 € 103,95 € 20,79
 
“Op al onze leveringen en diensten zijn de NOAB-leveringsvoorwaarden van toepassing zoals deze gedeponeerd zijn als “NOAB Voorwaarden” bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Bosch. Een afschrift van deze voorwaarden is bij ons verkrijgbaar of kunt u hier downloaden Algemene voorwaarden. Onze aansprakelijkheid strekt zich niet verder uit dan tot het verzekerd bedrag zoals genoemd in onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.”