Opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst

Opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst

Let op met een langere opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst.

 

 

Als u een langere opzegtermijn afspreekt met uw werknemer, moet úw opzegtermijn het dubbele daarvan zijn. Dat moet dan wel op papier. En anders?

Wettelijke opzegtermijn.
Als een werknemer ontslag neemt, zegt de wet dat hij een opzegtermijn van één maand in acht moet nemen. De wettelijke opzegtermijn van u als werkgever is echter één tot vier maanden. Hoelang precies hangt af van de duur van het dienstverband. Als een van beide partijen zich niet aan de voor die partij geldende opzegtermijn houdt, kan de andere partij een schadevergoeding vorderen.

Verlengde opzegtermijn.
U mag met uw werknemer een langere opzegtermijn afspreken. Voorwaarde is dan wel dat uw opzegtermijn als werkgever minstens tweemaal zo lang is. Let op. Het is niet toegestaan om af te spreken dat voor beide partijen een opzegtermijn van bijvoorbeeld twee maanden geldt. Als u wilt dat de opzegtermijn voor uw werknemer twee maanden is, dan moet de opzegtermijn voor u als werkgever minstens het dubbele zijn (in dit geval dus minstens vier maanden).

Niets geregeld.
Wat nu als in de arbeidsovereenkomst voor de werknemer een verlengde opzegtermijn van twee maanden is overeengekomen en er over de opzegtermijn van de werkgever niets is vermeld? Geldt dan automatisch voor de werkgever de dubbele opzegtermijn van vier maanden of is de verlenging dan ongeldig en geldt voor de werknemer de wettelijke opzegtermijn van één maand? Over deze vraag werd door rechters verschillend gedacht. De Hoge Raad, 01.05.2015 (HR:2015:1192) , verschaft nu duidelijkheid.You are fired

Hoge Raad. De wet schrijft voor dat een verlenging van de wettelijke opzegtermijn schriftelijk moet worden vastgelegd. Als de verlengde opzegtermijn op papier staat maar voor de opzegtermijn van de werkgever niets is geregeld, kan de werknemer de ongeldigheid van de opzegtermijn inroepen. Voor de werknemer geldt dan de wettelijke opzegtermijn van één maand.

Tip.
Wilt u de werknemer houden aan een langere opzegtermijn dan één maand? Neem dan in het arbeidscontract op dat voor u een dubbele opzegtermijn geldt. Doet u dat niet, dan geldt voor de werknemer de wettelijke opzegtermijn van slechts één maand.

Als u in het contract een langere opzegtermijn voor de werknemer opneemt en u uw eigen opzegtermijn niet vermeldt, is die ongeldig en geldt de wettelijke termijn.

Bron: Indicator Tipmail 3 juni 2015