Proeftijd in een arbeidscontract

Proeftijd in een arbeidscontract

Wilt u het verbod op een proeftijd in een arbeidscontract te slim af zijn?

Sinds 1 januari mag u geen proeftijdbeding meer opnemen in een arbeidscontract dat zes maanden of korter duurt. Wat te doen als u tóch een proeftijd wilt?

Wat is het probleem? Er verandert dit jaar veel voor u als werkgever. Éen van die veranderingen is dat u sinds 1 januari geen proeftijd meer mag opnemen in een tijdelijk arbeidscontract dat een half jaar of korter duurt. Dat is lastig, maar wij denken dat dit niet onoverkomenlijk hoeft te zijn. Wilt u weten waarom? Lees dan verder.

Andere ketenregeling. De zogenaamde ketenregeling wordt per 1 juli 2015 aangepast. U mag vanaf dat moment nog maar drie tijdelijke contracten sluiten in twee jaar en u moet minimaal zes maanden wachten voordat u met de dezelfde werknemer weer een nieuwe keten kunt starten. Als u veel werkt met flexibele contracten, wordt dat er niet makkelijker op, maar het geeft mogelijkheden voor de proeftijd. Welke?

Eerste contract langer. Als u het eerste contract ietsje langer laat duren dan zes maanden (al is het maar één dag) mag u al een proeftijdbeding opnemen.

Andere verdeling. Maar het kan ook anders: in de praktijk zien we namelijk dat werkgevers er vaak voor kiezen drie keer eenzelfde contract te geven, bijvoorbeeld drie keer een contract voor een (half) jaar. Op zich is dat overzichtelijk, maar als u er voor kiest een eerste contract te sluiten van bijvoorbeeld twee of drie maanden, dan heeft u op die manier toch een ‘alternatieve’ proeftijd. En u heeft nog de mogelijkheid om daarna twee contracten te sluiten. Zolang u (na 1 juli 2015) in totaal maar binnen de bandbreedte van twee jaar blijft, is iedere verdeling mogelijk.

Zónder transitievergoeding. Vanaf 1 juli moet u een vergoeding betalen aan iedere werknemer die u ontslaat en die twee jaar of langer bij u heeft gewerkt. Deze zogenaamde transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris voor iedere 6 maanden dat de werknemer bij u werkte. U moet dus ook een vergoeding betalen aan de werknemer die 2 jaar met tijdelijke contracten bij u heeft gewerkt. Tip. Zorg ervoor dat de keten van contracten korter is dan 24 maanden, bijv. 23 maanden. Tip. Houd er rekening mee dat u contracten van 6 maanden of langer moet aanzeggen.

Het eerste contract van bijv. 2 of 3 maanden kan als proeftijd dienen. Voorkom een transitievergoeding door de keten van contracten korter dan 24 maanden te maken.