U en de miljoenennota 2016

U en de miljoenennota 2016

De miljoenennota en uw geldzaken, wat betekent dit voor u?

Goed nieuws tijdens Prinsjesdag 2015: de meesten van ons gaan er volgend jaar op vooruit. Maar waarmee precies? Wij zetten de belangrijkste kabinetsplannen voor u op een rij. Daarnaast vindt u hier een uitgebreide samenvatting van de Miljoenennota 2016.

Sparen en beleggen
Belasting op spaargeld tot € 100.000 omlaagDe vermogensrendementsheffing, ofwel belasting over spaargeld, gaat veranderen. Dat is goed nieuws voor de meeste spaarders, hoewel mensen met een vermogen van boven € 100.000 meer belasting gaan betalen. De belangrijkste veranderingen in het kort:

• Het heffingsvrij vermogen (het spaarbedrag waarover u geen belasting betaalt) gaat in 2017 omhoog naar € 25.000 per persoon. In 2015 is dat nog € 21.330. Voor partners geldt het dubbele bedrag.
• Als u meer dan € 25.000 spaargeld hebt, betaalt u daarover vermogensrendementsheffing. Dit belastingtarief wordt vanaf 2017 op een andere manier berekend, waardoor u minder belasting betaalt. In 2017 zal dat 0,87% zijn, tegenover nog 1,2% in 2015.
• Voor vermogen boven € 100.000 betaalt u een hoger belastingtarief. Tot 1 miljoen euro betaalt u 1,41% belasting, daarboven betaalt u 1,65% belasting.
• Het precieze belastingtarief zal ieder jaar opnieuw berekend worden, op basis van het te verwachten rendement op uw spaargeld. Op onze website kunt u meer lezen over sparen en beleggen.

Wonen
Hypotheekrenteaftrek omlaag
De hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd voor Nederlanders die meer dan € 57.600 bruto per jaar verdienen. Zij kunnen in 2016 tot maximaal 50,5% aftrekken. Dit percentage gaat jaarlijks in stapjes van 0,5% omlaag.Minister van Financien
Belastingvrij schenken voor de eigen woning keert terug
De mogelijkheden rondom belastingvrij schenken worden verruimd. Vanaf 2016 is een schenking van ouders aan kinderen tot € 53.016 belastingvrij, op voorwaarde dat het geld wordt gebruikt voor het kopen van een woning of het aflossen van een hypotheek. Bovendien moet de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Vanaf 2017 worden de mogelijkheden rondom belastingvrij schenken verder verruimd. Dan is een schenking tot € 100.000 belastingvrij. Deze vrijstelling geldt dan niet meer alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen, maar ook voor schenkingen buiten het gezin.

Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag gaat omhoog
Werkende ouders gaan er in 2016 het meest op vooruit. Zo krijgen ouders met kinderen in de kinderopvang meer kinderopvangtoeslag. Ze krijgen 5% meer van de rekening vergoed. Dit betekent dat als ze maandelijks € 500 betalen aan de kinderopvang, ze in 2016 maandelijks € 25 meer vergoed krijgen.

Pensioen
AOW-leeftijd verder omhoog
Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd versneld omhoog. Dit betekent dat werknemers in 2016 AOW krijgen als ze 65 jaar en zes maanden zijn. Daarna schuift AOW-leeftijd steeds verder op. Hieronder vindt u een overzicht van de AOW-leeftijd tot en met 2021.
Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AOW-leeftijd 65 jaar + 6 mnd 65 jaar + 9 mnd 66 jaar 66 jaar + 4 mnd 66 jaar + 8 mnd 67 jaar

Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) publiceert de levensverwachting. Uiterlijk vijf jaar vóór uw AOW-ingangsdatum weet u precies wanneer u AOW gaat ontvangen. Bereken hier uw AOW-ingangsdatum.

Overbruggingsuitkering
Hebt u een prepensioen, arbeidsongeschiktheids- of VUT-uitkering tot uw 65ste en gaat u vóór 2023 AOW ontvangen? Dan is het door de verhoging van de AOW-leeftijd mogelijk dat u tussen uw 65ste en uw AOW-leeftijd geen of te weinig inkomen ontvangt. U hebt dan recht op een overbruggingsuitkering. Uw bruto maandinkomen plus het bruto maandinkomen van uw partner moet dan wel minder zijn dan € 4.524,40 en uw vermogen mag niet meer zijn dan € 42.660. Als u geen partner hebt, moet uw inkomen lager zijn dan € 3.051,60 en mag uw vermogen niet meer zijn dan € 21.330. De Sociale Verzekeringsbank stuurt u een brief als u in aanmerking komt voor de overbruggingsuitkering.

Partnertoeslag
Krijgt u AOW en uw partner nog niet? Dan is het mogelijk dat u partnertoeslag ontvangt. Vanaf 2016 kan de Sociale Verzekeringsbank de partnertoeslag verlagen als uw gezamenlijk inkomen inclusief AOW hoger is dan € 2.638,06 bruto per maand. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u hierover meer informatie.

Meer weten?
Bekijk hier de uitgebreide samenvatting van de Miljoenennota 2016. Hebt u nog vragen? Wij zijn bereikbaar op 0223-690136.

LET OP
Bovenstaande voorstellen dienen nog door de leden van de 1e en 2e kamer behandeld te worden en betreffen dus nog steeds plannen. Onze volkvertegenwoordigers kunnen nog wijzigingen aanbrengen.

Bron: Elsevier Nextens