Van privé in de zaak gestoken?

Van privé in de zaak gestoken?

Ondernemers brengen nog wel eens privébezittingen in hun bedrijf in. Hoe kunt u daar uw voordeel mee doen als u dat ook doet?

Ook als starter. Zit u krap bij kas en moet u toch investeren, dan is het een goed idee voor u om vanuit privé zaken in te brengen in uw onderneming. Stel, u brengt vanuit privé een pc in die u op 1 oktober 2012 privé heeft gekocht voor € 1.550,- (€ 1.281,- + € 269,- btw). Wat nu?

Vooraftrek btw? Bij aankoop van goederen in privé is over deze aankoop btw betaald. Als u die inbrengt in uw onderneming, heeft u in beginsel geen recht op vooraftrek van deze btw. Ten tijde van de aankoop was u namelijk geen ondernemer. Als u echter aannemelijk kunt maken dat de aankoop van de computer uiteindelijk toch bestemd was voor uw onderneming, kan de btw wél in aftrek worden gebracht. Tip. Zorg dan voor een duidelijke aankoopfactuur waar eventueel al van uw bedrijf bekende gegevens opstaan.

Tegen welke waarde? Bij de start van uw bedrijf mag u deze computer in de boekhouding opnemen tegen de waarde in het economisch verkeer (de marktprijs op het moment van inbreng).

Afschrijven = minder belasting betalen. Aangezien de waarde (in ons voorbeeld) in het economisch verkeer hoger is dan € 450,-, mag u deze niet ineens van de winst aftrekken. U moet de computer op uw balans zetten. De tegenboeking in uw boekhouding is dan ‘privéstorting’. U mag afschrijven over aanschaf- minus restwaarde (stel, 10%). In het voorbeeld is dat € 279,- (€ 1.550,- -/- € 155,-) : 5) per jaar. Tip. U mag bovendien willekeurig afschrijven (Besluit CPP 2005/1402M). Dat geeft u de mogelijkheid om naar eigen inzicht het tempo van afschrijving van de computer te bepalen. Zo kunt u kiezen om bijvoorbeeld 50% ineens af te schrijven, zodat u in uw startende periode een lagere winst heeft en dus minder belasting betaalt. Realiseer u wel dat u later minder kunt afschrijven, zodat uw winst hoger zal zijn.

KIA? Als u de privé-pc inbrengt, heeft u helaas géén recht op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De wet vereist nl. een juridische betalingsverplichting en die bestaat bij de inbreng vanuit de privésfeer niet.

Boven een waarde van € 450,- mag u ineens 50 of 100% (willekeurig) afschrijven. Dat betekent minder winstbelasting betalen in dat jaar.